Pravidla půjčovny lodí, raftů a vodáckého vybavení - Praha

KONTAKT DO PŮJČOVNY

tel.:  774 293 226  Mgr. Petr Páv – vedoucí půjčovny
e-mail: pujcovna@raftcentrum.cz

 

Klient se zavazuje, že se bude o svěřený materiál svědomitě starat a v případě ztráty nebo poškození zaviněné nedbalostí vybavení uhradí.

Záloha bude vrácena po řádném odevzdání materiálu.


Půjčovna lodí, raftů, kajaků, kanoi a vodáckého vybavení - podmínky

Pravidla půjčovny lodí Praha :

 

 1. Materiál je možno objednat telefonicky nebo e-mailem. Při objednávce prosím vždy uvádějte termín vypůjčení a čas, kdy si vybavení u nás přejete vyzvednout.
 2. Při pronájmu požadujeme předložení dvou dokladů a složení kauce. Platba za pronájem se platí předem.
 3. Každý nájemce podepíše smlouvu o pronájmu, potvrdí převzetí půjčovaného materiálu a termín navrácení.
 4. Den vydání (v odpoledních hodinách) a den navrácení (v dopoledních hodinách) se nezapočítává do placené výpůjční doby.
 5. Nájemce se zavazuje, že bude používat materiál na tocích do obtížnosti na kterou jsou plavidla konstruována a to pouze v době kdy není na těchto tocích povodňový stav vody a bezpečnost plavby není ohrožena vzhledem k okamžitému stavu koryta, vodního toku a dalším faktorům ovlivňujícím plavbu.
 6. Pronajímatel pronajímá nájemci věci uvedené uvedené v seznamu na přední straně této smlouvy a nájemce se zavazuje věc užívat za účelem a způsobem, kterým se věc obvykle užívá vzhledem ke své povaze a svému určení. Obě smluvní strany prohlašují, že věc je předávána a přebírána ve stavu způsobilém k obvyklému užívání.
 7. Nájemce se zavazuje, že se bude o zapůjčený materiál řádně starat a užívat jej tak, aby nedošlo k jeho poškození, zničení, ztrátě nebo k nepřiměřenému opotřebení. V případě jakékoli ztráty, nebo neopravitelnému zničení věci se nájemce zavazuje uhradit  hodnotu věci, dle čl. 8 těchto podmínek. Pronajatý materiál se vrací přiměřeně vyčištěný.
 8. Hodnota pronajatých věcí:
  • neopren: 2 000 Kč,
  • neoprenové kalhoty: 1000 Kč
  • neoprenové boty: 700 Kč
  • bunda: 900 Kč
  • vesta: 900 Kč
  • pádlo: 500 Kč
  • helma: 900 Kč
  • lodní pytel: 900 Kč
  • pumpa velká: 2 000 Kč
  • pumpa běžná (malá): 300 Kč
  • karabina: 300 Kč
  • házecí pytlík: 500 Kč
  • raft Gumotex Pulsar 445: 18 000Kč
  • raft Gumotex Pulsar 420:  15 000 Kč
  • raft Gumotex Pulsar 380:   13 000 Kč
  • Colorado 450:    10 000 Kč
  • Orinoko:  9 000 Kč
  • Yukon:  9 000 Kč
  • Pálava:  6 000 Kč
  • kajak Skip:  3000 Kč
 9. Pronajímatel nenese odpovědnost za škody, které zákazníkovi vzniknou v souvislosti s používáním vypůjčeného materiálu.
 10. Pro tuto nájemní smlouvu platí další ustanovení z Občanského zákoníku.

 

[ Zpět na hlavní stránku půjčovny lodí, raftů a vodáckého vybavení ] 

Další možnosti:
Treking v Peru, Rafting v Peru
a mnoho lehkých poznávacích nebo sportovních zájezdů do Latinské Ameriky najdete na
www.latintour.cz

 [ Zpět ]